2019

Kategorie : historia szkoły

Ty również tworzysz historię Szkoły


2015-19

Kategorie : historia szkoły

w latach: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – szkoła otrzymała brązową tarczę w rankingu szkół – Perspektywy.


2018/2019 – szkoła otrzymała srebrną tarczę w rankingu szkół – Perspektywy.


2015

Kategorie : historia szkoły

2014/2015 – szkoła otrzymała srebrną tarczę w rankingu szkół – Perspektywy.


2015zjazd absolwentów Technikum Elektrycznego z okazji 50-lecia szkoły.


2014

Kategorie : historia szkoły

2014/2015 – szkoła została włączona w realizację programu „Energia dla nauki” organizowana przez ENERGĘ OPERATOR SA. Patronatem została objęta klasa elektryków.


Modernizacja pracowni elektrycznych.


Dokonano kompleksowego doposażenia pracowni informatycznych.


2013

Kategorie : historia szkoły

2013/2014 – szkoła otrzymała złotą tarczę w rankingu szkół – Perspektywy.


2011

Kategorie : historia szkoły

2011 – szkoła jest na 1 miejscu najlepszych szkół w regionie, a 8 w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011 przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.


2007

Kategorie : historia szkoły

2007 – instalacja i konfiguracja pierwszych sieci LAN i połączeń internetowych


2006

Kategorie : historia szkoły

2006 – zjazd absolwentów Technikum Elektrycznego z okazji 40-lecia szkoły.


2003

Kategorie : historia szkoły

2003 – na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XIX/184/03 z dnia 17.03.2003r. nadaje Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imię Noblistów Polskich.


2002

Kategorie : historia szkoły

2002 – uchwałą Nr XLI/520/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2002r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Słupsku od dnia 01.09.2002r.  otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

W skład ZSP nr 1 wchodzi Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.